Om inbrottskydd

Standard för inbrottsskyddade dörrar

I Sverige har vi lång tradition av standardisering inom området inbrott och skydd. Redan på 1980-talet började de första standarderna för inbrottsskyddande dörrar att tas fram och idag utgår de svenska standarderna och normerna från Europa-standarder och tas fram genom samverkan mellan kravställare och tillverkare.

 

Inbrottsskyddande dörrar ska vara certifierade enligt SS-EN 1627 RC 3 med godkänd låsenhet i klass 3 eller SSF 1078 klass 2.

 

 

 

Standarderna SS-ENV 1627 och SS-EN 1627

Vid publiceringen av den första, europeiska standarden för inbrottsskyddande dörrar och fönster, beslutades det att den skulle publiceras som en ENV-standard, SS-ENV 1627. Detta innebär att nationella standarder får finnas parallellt. När nästa version av standarden publicerades 2011, togs möjligheten att ha nationella standarder parallellt bort och SS-EN 1627 började gälla.

 

SS-EN 1627 refererar till Europastandarder för lås och beslag, vilka skiljer sig från prestandan för godkänd låsenhet. Det är främst krav på dyrkning och manipulation av låsenheten som saknas, samt att de enskilda produkterna var för sig och tillsammans ska uppfylla kraven. En certifierad, inbrottsskyddande dörr kan delvis ha olika egenskaper och i vissa fall inte uppfylla kravet för skyddsklass enligt SSF 200 genom att inte vara försedd med den i Sverige etablerade, godkända låsenheten.

 

 

 

Testat och cerifierat

Inbrottskydd av dörrar är, till skillnad från brandskydd, inte reglerat i svensk lagstiftning och därmed saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar SBSC certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar. Kontrollera därför på sbsc.se att dörren är certifierad mot inbrottsstandarden SS-EN 1627. Dörrbladet skall vid leverans vara försett med certifikatmärkning. Våra inbrottsskyddande dörrar är testade av Stöldskyddsföreningen (SSF) eller RISE (tidigare SP) och certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) enligt SS-EN 1627 för så väl utåt- som inåtgående montage.

 

 

 

Inbrottsskydd SS-EN 1627 Resistance class (RC)

Inbrottsstandarden bygger på olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom praktiska inbrottsprov utförs även andra prov som t ex. diverse tryckprover där man bl a provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

SS-EN 1627 RC 2
Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), kilar etc.

 

SS-EN 1627 RC 3
Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom kraftigare åverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.


SS-EN 1627 RC 4
Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.


SS-EN 1627 RC 5
Total testtid* 40 min varav effektiv angreppstid 15 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och ta mer tid på sig. Angrepp med verktyg som vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hårdmetallborr utöver verktygen enligt RC3.

 

* Att man skiljer på total tid och angreppstid i SS-EN 1627 ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Inbrottsskydd som tjuvarna avskyr

 

Enligt flera undersökningar är säkerhetsdörrar effektiva mot inbrott. Tjuvarna föredrar helt enkelt bostäder som är snabbare och lättare att bryta sig in i. Bland våra produkter hittar du allt från ståldörrar med förstärkta gångjärn till robusta träslag med extra starka lås. Alltid med 20 års garanti.

 

Inte ens Houdini hade klarat våra dörrar!

citatmarkor-vanster

”Klart vi undviker dörrar som väsnas och krånglar. Det är onödiga risker när det finns enklare bryt att göra”

F.d. inbrottstjuv om säkerhetsdörrar

citatmarkor-hoger

Klarar din bostad ett inbrottsförsök?

 

 

Tyvärr ser inbrottstjuvar svagheter som folk i allmänhet inte tänker på. De är trots allt ”experter” på inbrott. Simpla faktorer som att låskolven sticker ut eller att det saknas fotspår i snön kan vara avgörande för om ett inbrottsförsök kommer äga rum eller inte. Även om du aldrig kan skaffa en hundraprocentig garanti kan följande utrustning minimera riskerna enormt.

    1. Skaffa en stark säkerhetsdörr. Det är sannolikt en av de viktigaste faktorerna – både för att avskräcka tjuven eller avvärja ett pågående inbrottsförsök.

 

    1. Installera larm och kameror. Kombinationen av öronbedövande tjut och risken att hamna på film gör inga tjuvar glada. Attrapper är bättre än inget.

 

    1. Ordna lampor med rörelsesensorer framför garage och ytterdörr om du bor i villa. Grannar och förbipasserande reagerar garanterat.

 

    1. Investera i låsanordningar till altandörrar och fönster. Huvuddörren är inte den enda vägen som tjuvarna använder.

 

    1. Markera för tjuven med dekaler. Visas det klart och tydligt att du har larm, kameror eller hundar är det uppenbart att du är säkerhetsmedveten – och ett svårare mål att knäcka.
Vill du veta mer? Se hela vårt produktsortiment