Nyheter

Rotavdrag gäller inte på montage av ytterdörrar till lägenheter

Vad gäller?

Vilka arbeten har bostadsrättsinnehavaren rätt till skattereduktion för?
Bostadsrättsinnehavare har rätt till skattereduktion för ROT-arbeten som en bostadsrättsinnehavare normalt svarar för och som utförs inne i bostaden. När det gäller fönster och dörrar i lägenheten ger endast arbeten på insidan av dessa rätt till skattereduktion. Reparation eller nybyggnad av balkong eller inglasning av befintliga balkonger ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller stambyten av vatten-, avloppsledningar och motsvarande eller fasadrenoveringar ger rätt till skattereduktion.

Nytt system från 1 juli 2009

Den 1 juli 2009 införs ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet.
Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.