Nyheter

Rökgastäta dörrar enligt Sa/Sm

Nyhet gastäta dörrar Dörrakuten

Se upp för farlig rök!

Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 1 januari i år föreskriver därför Boverket lägenhetsdörrar som står emot rök och skadliga gaser. Lagkravet gäller både vid uppförandet av nya bostadshus och vid ombyggnation av äldre fastigheter.
Robusts dörrar har en konstruktion som ger oss brandklassning EI30, E60 och A60. Godkännandet enligt brandgastäthetsklass Sa/Sm ger oss ytterligare bevis för att våra dörrar har det som krävs för fullgott brandskydd.